Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2012

prosiecie
21:37

Jest ich dwóch.

Są walentynki.

długa rozmowa.

krótka piłka.

wielki spontan.

jest impreza.

jest i on.jeden i drugi.

jednemu powiedziałam że go nienawidzę .

drugiemu w wielkim transie że go kocham.

znów długa rozmowa.długa cisza.szybki krok i zmiana życia.

Reposted bysmutna smutna

February 12 2012

21:05
2545 2edb
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viawerqq werqq
prosiecie
21:05
8748 73a2
Reposted fromexpensivedreams expensivedreams viawerqq werqq
prosiecie
21:05
9879 7317
Reposted fromyukinon yukinon viawerqq werqq
prosiecie
21:05
5523 7797 500
prosiecie
21:05
0398 bb91
Reposted fromtwarze twarze viawerqq werqq
prosiecie
21:05
5457 a8e7
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viawerqq werqq
prosiecie
21:05
1516 5317
widziałeś kiedyś świetliki?
Reposted frommarysia marysia viawerqq werqq
prosiecie
21:05
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viawerqq werqq
prosiecie
21:04
8481 5053
Reposted frompijanygowniarz pijanygowniarz viawerqq werqq
prosiecie
21:04
Edwin S. Loyola

Reposted fromFienrira Fienrira viawerqq werqq
prosiecie
21:04
prosiecie
21:04
Jak Ty to robisz?Udając, że Ci nie zależy, jakbyś nic nie czuł...wszystko jest lepsze, od tego, żebyś mi udawadniał, że nic nie czujesz?
- Jeśli pozwolę sobie żeby mi zależało, jedyne co poczuję to ból.
— D&E the vampire diares
Reposted fromschiza schiza viawerqq werqq
prosiecie
21:04
Za bardzo mi zależy. Czuję sie odpowiedzialny. Cóż za ironia losu ?
— Damon
Reposted fromschiza schiza viawerqq werqq
prosiecie
21:01
8023 faa6
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viawerqq werqq
prosiecie
21:01
0633 447e 500
Reposted fromsarchi1 sarchi1 viawerqq werqq
prosiecie
21:01
0249 beb2
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viawerqq werqq
prosiecie
18:42
2781 d8f6
Reposted fromshit-happens shit-happens viawerqq werqq

February 08 2012

prosiecie
21:48
5931 f8f7
Reposted fromkrzysk krzysk viawerqq werqq
prosiecie
21:46
7204 5871
Reposted fromnoheartgeneration noheartgeneration viawerqq werqq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl